وبینار رایگان بررسی عوامل ناباروری، جلوگیری و درمان آن

اکسون لایف » فهرست تصویربرداری‌ها

فهرست تصویربرداری‌ها

تصویربرداری پزشکی شامل استفاده از تکنولوژی‌های مختلفی است که برای تصویربرداری و بررسی اندام‌های داخلی بدن کاربرد دارد. هر یک از روش‌های تصویربرداری بسته به شرایط بیمار ممکن است کاربرد متفاوتی برای درمانگر داشته باشند و پزشک از ترکیب متفاوتی از این بررسی ها استفاده کند.

فهرست تصویربرداری‌ها: