وبینار رایگان بررسی عوامل ناباروری، جلوگیری و درمان آن

اکسون لایف » فهرست پروسیجرها

فهرست پروسیجرها

پروسیجر یا مداخله پزشکی نام دسته ای از اقدامات تهاجمی تشخیصی یا درمانی است که به جهت تشخیص یک وضعیت یا بیماری و یا درمان یک اختلال انجام می شود. پروسیجرهای پزشکی عموما اموری تخصصی بوده و به دست پزشکان انجام می‌شوند.

فیلتر الفبایی پروسیجرها:

نمایش همه پروسیجرها

الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

خ

د

ذ

ر

ز

ژ

س

ش

ص

ض

ط

ظ

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

هـ

ی

ث

ج

چ

ح

خ

ذ

ر

ز

ژ

س

ش

ص

ض

ط

ظ

ع

غ

ق

گ

ل

م

و

هـ

ی